Kategorie


Strażnica w ŁutowcuŁutowiec – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie myszkowskim, w gminie Niegowa.

Na wapiennej skale wznoszącej się na północ od wsi znajdują się nikłe resztki strażnicy, znanej jako Łutowiec. Pozostał tylko fragment kamiennego muru. Strażnica prawdopodobnie należała do szlaku Orlich Gniazd. Według jednej z hipotez mogła służyć jako więzienie. Została zniszczona na skutek pożaru, którego okoliczności i data nie są znane.

Łutowiec leży na piaskowo-wapiennym podłożu. Wokoło dominują wapienne skałki, lasy i pola. Na terenie Łutowca znajduje się także mała jaskinia. Prowadzone w niej prace speleologiczne wykazały, że może być to jaskinia podobna do leżącej niedaleko "Piętrowej Szczeliny". Znaleziono tam także kości wielu zwierząt mogących pochodzić sprzed kilku tysięcy lat.

Wikipedia

Na mapach: 50°37′35″N 19°26′59″E