Kategorie


Strażnica w PrzewodziszowicachStrażnica Przewodziszowice (Strażnica Przewodziszowicka) – ruiny murowanej strażnicy obronnej, znajdujące się w pobliżu wsi Przewodziszowice na
Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej

Strażnica została wzniesiona prawdopodobnie w XIV w. lub na przełomie wieków XIV i XV, na polecenie królapolskiego, Kazimierza Wielkiego albo księciaśląskiego, Władysława Opolczyka. Razem ze Strażnicą Suliszowice stanowiła wsparcie - jako wysunięta flanka - zamku obronnego Ostrężnik. W XV w. była siedzibą rycerza-rozbójnika Mikołaja Kornicza, zwanego Siestrzeńcem. Jak głosi legenda, zrabowane przez niego skarby zostały ukryte w niedostępnych szczelinach skalnych lub w zamkowej studni.


Wikipedia

Na mapach: 50°38′41″N 19°23′41″E