Kategorie


Gród w KrzykawceGród w Krzykawce najprawdopodobniej powstał w II połowie XIII w. Został usytuowany w znakomitym miejscu na wysokim cyplu wrzynającym się w rozwidlenie dwóch strumyków rozlewających się i tworzących naturalną ochronę w postaci bagien. Podmokły teren zabezpieczał z trzech stron utworzony gród, natomiast ostatnia czwarta strona została zabezpieczona głęboką i szeroką fosą odcinającą dostęp do grodu. Dodatkowo zostały usypane wały ziemne zwiększające rozmiary fosy. Gród z terenem zewnętrzym połączony był dużym mostem drewnianym. Z pozostałych stron grodu broniły strome ściany wzniesienia. Istnieje możliwość, że były ona dodatkowo zabezpieczone drewnianą palisadą.


 

Grodek został podzielony mniejszą wewnętrzną fosą na dwa obiekty. Większy spełniający rolę majdanu oraz mniejszy znajdujący się u szczytu cypla, na którym znajdowała się wieża obronno-mieszkalna. Na podstawie badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 1984 i 1989 wiemy, że wieża miała wymiary u podstawy 5x5 metrów i została spalona podczas najazdu zbrojnego. Rekonstrukcja wieży jest obecnie trudna do zrealizowania, dlatego na podstawie braku śladów słupów na jej miejscu można przypuszczać, że miała konstrukcję zrębową i posiadała 3 kondygnacje. Ostatnia, najwyższa kondygnacja spełniała charakter obronno-obserwacyjny. Dopiero trzecia kondygnacja w warunkach terenowych jakie występują wysokość okolicy daje możliwość prowadzenia obserwacji terenu znajdujący się wokół grodu.
Wieża mieszkalno-obronna musiała należeć do wysoko postawionego rycerza. Tylko takie osoby mogłyby pozwolić sobie na wybudowanie grodu obronnego stanowiącego symbol siły i władzy. Usytuowanie grodu w tym miejscu, w pobliżu dużego ośrodka jakim był Sławków i bliskość granicy z pewnością miało wpływ na jego rozwój, a także kres. Przypuszcza się, że do zniszczenia grodu w Krzykawce przyłożył się biskup Muskata mający wówczas w posiadaniu Sławków. Być może obawiał się istnienia tego grodu, prawdopodobnie opowiadającego się po stronie Łokietka. Poza tym działalność Muskaty i jego zwolenników wiąże się również z częstymi działaniami rozbójniczymi. Tak więc również w tym przypadku o ataku na gród mogła decydować chęć wzbogacenia się. Najprawdopodobniej na początku XIV wieku została poprowadzona wyprawa przeciw rycerzowi z Krzykawki, która zakończyła się powodzeniem i spaleniem grodu.
W okolicy grodu na terenach bagnistych istnieje duże prawdopodobieństwo występowania dobrze zakonserwowanych elementów uzbrojenia. Być może kolejne badania dadzą pełen obraz w jaki sposób ten tajemniczy gród zakończył swoją działalność.

W okolicy grodu można spodziewać się również innych odkryć związanych z codziennym funkcjonowaniem osady. Istnieje duże prawdopodobieństwo uzyskania nowych znalezisk na polach znajdujących się powyżej potoków, a także w dalszej odległości od grodu w kierunku wschodnim.

Podczas badań terenowych w roku 1984 natrafiono na materiał zabytkowy w postaci ceramiki oraz licznych przedmiotów żelaznych, m.in. kopaczkę, fragment sierpa, fragment topora, nóż czy młotek kowalski. Wśród znalezisk należy również wymienić zabytki o charakterze militarnym, takie jak groty. Odkryto również dużą liczbę ułamków kości zwierzęcych. Wydatowanie poszczególnych elementów zamyka się w przedziale pomiędzy XII, a XIV w.

 

Co zobaczymy na miejscu:

Obiekt nie jest zagospodarowany. Dostęp do niego jest utrudniony, nie prowadzi tam żadna droga ani szlak turystyczny. Na miejscu można ujrzeć wzgórze przedzielone niewielką fosą wewnętrzną. Na terenie majdanu znajdują się dwa wały ziemne, natomiast w miejscu wieży mieszkalno-obronnej znajdziemy ślady prac archeologicznych. Na terenie majdanu wyraźnie widać głęboką jamę osadniczą, dodatkowo rozkopaną przez miejscowych miłośników skarbów.

kruku