Kategorie


Zamek w UdorzuZamek Udórz – relikty średniowiecznego zamku rycerskiego, położone na wschód od wsi Udórz na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, na wzgórzu zwanym Zamczyskiem, nad rzeką Udorką.

O samej budowli wiadomo niewiele. Domniemywa się, że fundatorem zamku mógł być dziedzic tych ziem Iwo z Obiechowa herbu Wieniawa, a sam zamek miał powstać na przełomie XIV i XV wieku. Dokument z 1232 mówiący o wsi, o zamku nie wspomina. Po roku 1581 zamek miał przejść z rąk Mikołaja Długosza w posiadanie Andrzeja Korycińskiego, a jedyne ślady pisane na jego temat to zapiski w księga parafii w Pilicy z końca XVIII, mówiące o "śladach ruin zameczku".

Badania z lat 1987-8 i 1990 ukazały obwałowania w postaci nieregularnego pięcioboku, bez śladów budowli wewnątrz obwodu wałów, co może świadczyć o tym, że warowni najprawdopodobniej nigdy nie ukończono. Umocnienia od strony wschodniej zostały prawdopodobnie wzniesione wcześniej, jeszcze w czasach kultury łużyckiej.


Wikipedia

foto: Jerzy Strzelecki

Na mapach: 50°26′43″N 19°46′08″E